Životní jubileum

V sobotu 27. ledna oslavila naše obyvatelka, paní Marie Pacltová krásné 103. narozeniny. Paní Pacltová ráda vzpomíná na své dětství v Hlavatcích, kde tatínek pracoval jako kovář. Později se přestěhovali do Hluboké nad Vltavou, kde zakoupili malé hospodářství. Po svatbě se s manželem často stěhovali, protože pracoval jako voják. Nejdéle žili v Praze, kde u nich bydlela neteř s rodinou. Paní Pacltová pomáhala s výchovou své praneteře, se kterou má dodnes vřelý vztah. Většinu života strávila paní Pacltová v domácnosti. Ráda šila, pletla, luštila křížovky a pracovala na zahrádce. Na snímku s vedoucí sociálního úseku Alenou Vobrovou.

V sobotu 27. ledna oslavila naše obyvatelka, paní Marie Pacltová krásné 103. narozeniny. Paní Pacltová ráda vzpomíná na své dětství v Hlavatcích, kde tatínek pracoval jako kovář. Později se přestěhovali do Hluboké nad Vltavou, kde zakoupili malé hospodářství. Po svatbě se s manželem často stěhovali, protože pracoval jako voják. Nejdéle žili v Praze, kde u nich bydlela neteř s rodinou. Paní Pacltová pomáhala s výchovou své praneteře, se kterou má dodnes vřelý vztah. Většinu života strávila paní Pacltová v domácnosti. Ráda šila, pletla, luštila křížovky a pracovala na zahrádce. Na snímku s vedoucí sociálního úseku Alenou Vobrovou.
No items found.
Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice
je příspěvkovou organizací zřízenou
statutárním městem České Budějovice.
Naše činnost je finančně podporována z rozpočtu Jihočeského kraje a statutárního města.
Naší hlavní činností je poskytování
pobytových služeb sociální péče podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, v platném znění.
Předmět činnosti:
1. Hlavní činnost organizace
– Odlehčovací služby (§ 44)
– Domov pro seniory (§ 49)
– Domov se zvláštním režimem (§ 50)
2. Doplňková činnost organizace prováděná pro cizí subjekty
– hostinská činnost
telefon: + 420 388 905 100
mobil: + 420 737 915 694
ID datové schránky: gmxkiqz
IČO: 00666238
DIČ: CZ00666238
Číslo účtu: 4229582/0800
Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice
příspěvková organizace
U Hvízdala 1327/6
370 11 České Budějovice

je příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem České Budějovice. Naše činnost je finančně podporována z rozpočtu Jihočeského kraje a statutárního města. Naší hlavní činností je poskytování pobytových služeb sociální péče podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Předmět činnosti:
1. Hlavní činnost organizace
– Odlehčovací služby (§ 44)
– Domov pro seniory (§ 49)
– Domov se zvláštním režimem (§ 50)
2. Doplňková činnost organizace prováděná pro cizí subjekty– hostinská činnost

telefon: + 420 388 905 100
mobil: + 420 737 915 694
ID datové schránky: gmxkiqz
IČO: 00666238
DIČ: CZ00666238
Číslo účtu: 4229582/0800

Domov pro seniory Hvízdal
České Budějovice
příspěvková organizace
U Hvízdala 1327/6370 11 České Budějovice

Logo České BudějoviceLogo Jihočeský krajLogo MPSVlogo Člen asociace poskytovatelů sociální služeb CR
Logo České Budějovice
Logo Jihočeský krajLogo MPSVlogo Člen asociace poskytovatelů sociální služeb CR
Prohlášení o přístupnosti
© Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice 2024