Cizí strávníci

Naše zařízení Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice, p. o., poskytuje podle Zřizovací listiny tzv. hostinskou činnost („dále jen cizí strávníci“).

V rámci této činnosti je zabezpečováno stravovacím úsekem poskytování stravy občanům zejména důchodového věku z terénu, popřípadě dalším organizacím podle požadavků.

V případě zájmu je potřeba uzavřít smlouvu mezi odběratelem a naší organizaci. Jednotlivci či zařízení se obrátí na pokladní v našem zařízení, která zajistí sepsání smlouvy a následnou objednávku stravy.

Stravování je poskytováno na základě předchozí objednávky, kterou je potřeba nahlásit vždy 1 pracovní den předem a nejpozději do 8:15 hodin. V případě odhlášení stravy je postup totožný s objednávkou.

Zajišťujeme pouze obědy a výběr je z jednoho druhu jídla.

Cizí strávníci si mají možnost zvolit i různé druhy diet. Na jednotlivé druhy diet jsou zpracovány cenové kalkulace vycházející z platných zákonů a předpisů vydaných MPSV pro sociální služby.

Stravu je možné odebrat jak osobně tak do jídlonosičů. Případné omezení odběru stravy bude probíhat v souladu s vládními nařízeními.

Dieta č. 3 – bez omezení
Dieta č. 9 – diabetická
Dieta č. 2, 4 – šetřící, s omezením tuků
Druh jídlaDietaCenaVýdej jídel
Č. 3128,00 Kč
obědČ. 9126,20 Kč10:45 - 11:15 hodin
Č. 2,4128,00 Kč
Stravování

Michaela Jinderlová

účetní, pokladní
Domov HVÍZDAL
je příspěvkovou organizací zřízenou
statutárním městem České Budějovice.
Naše činnost je finančně podporována z rozpočtu Jihočeského kraje a statutárního města.
Naší hlavní činností je poskytování
pobytových služeb sociální péče podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, v platném znění.
Předmět činnosti:
1. Hlavní činnost organizace
– Odlehčovací služby (§ 44)
– Domov pro seniory (§ 49)
– Domov se zvláštním režimem (§ 50)
2. Doplňková činnost organizace prováděná pro cizí subjekty
– hostinská činnost
telefon: + 420 388 905 100
mobil: + 420 737 915 694
ID datové schránky: gmxkiqz
IČO: 00666238
DIČ: CZ00666238
Číslo účtu: 4229582/0800
Domov HVÍZDAL
U Hvízdala 1327/6
370 11 České Budějovice

je příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem České Budějovice. Naše činnost je finančně podporována z rozpočtu Jihočeského kraje a statutárního města. Naší hlavní činností je poskytování pobytových služeb sociální péče podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Předmět činnosti:
1. Hlavní činnost organizace
– Odlehčovací služby (§ 44)
– Domov pro seniory (§ 49)
– Domov se zvláštním režimem (§ 50)
2. Doplňková činnost organizace prováděná pro cizí subjekty– hostinská činnost

telefon: + 420 388 905 100
mobil: + 420 737 915 694
ID datové schránky: gmxkiqz
IČO: 00666238
DIČ: CZ00666238
Číslo účtu: 4229582/0800

Domov pro seniory Hvízdal
České Budějovice
příspěvková organizace
U Hvízdala 1327/6370 11 České Budějovice

Logo České BudějoviceLogo Jihočeský krajLogo MPSVlogo Člen asociace poskytovatelů sociální služeb CR
Logo České Budějovice
Logo Jihočeský krajLogo MPSVlogo Člen asociace poskytovatelů sociální služeb CR
Prohlášení o přístupnosti
© Domov HVÍZDAL 2024