Úhrady za pobyt a stravu od 1. ledna 2024

Domov pro seniory (§ 49), Domov se zvláštním režimem (§ 50)
Druh službyJednolůžkový pokoj § 49Dvoulůžkový pokoj § 49, § 50
Bydlení305,00 Kč305,00 Kč
Celodenní strava255,00 Kč255,00 Kč
Celkem denně560,00 Kč560,00 Kč
Celkem měsíčně17 024,00 Kč17 024,00 Kč
Pro výpočet průměrné měsíční úhrady se počítá koeficient 30,4 dne každý kalendářní měsíc v roce.
StupeňI.II.III.IV.
Výše880,00 Kč4 400,00 Kč12 800,00 Kč19 200,00 Kč
1 den28,94 Kč144,73 Kč421,00 Kč631,57 Kč
Příspěvek na péči
Pro výpočet příspěvku na péči se počítá koeficient 30,4 dne každý kalendářní měsíc v roce.
Druh službyJednolůžkový pokoj § 44Dvoulůžkový pokoj § 44
Bydlení305,00 Kč305,00 Kč
Celodenní strava255,00 Kč255,00 Kč
Celkem denně560,00 Kč560,00 Kč
Odlehčovací služby (§ 44)
U odlehčovacích služeb je výše měsíční úhrady vypočtenapodle skutečného počtu kalendářních dní v měsíci.
ČasCena
1 hodina (podle skutečně spotřebovaného času)155,00 Kč
Úhrada za péči
Úhrada za péči ve výši 155,00 Kč se počítá pokud je péče poskytována méně než 80 hodin/měsíc.
Úhrada za péči ve výši 135,00 Kč se počítá pokud je péče poskytována více než 80 hodin/měsíc.
Strava
Úhrada za stravu a vrácená část v hodnotě surovin (vratka) od 1. ledna 2024
Druh stravySurovinyRežieCelkemVratka za stravu
Snídaně16,00 Kč11,00 Kč27,00 Kč16,00 Kč
Vedl. jídlo12,00 Kč6,00 Kč18,00 Kč12,00 Kč
Oběd65,00 Kč50,00 Kč115,00 Kč65,00 Kč
Vedl. jídlo12,00 Kč6,00 Kč18,00 Kč12,00 Kč
Večeře45,00 Kč32,00 Kč77,00 Kč45,00 Kč
Celkem150,00 Kč105,00 Kč255,00 Kč150,00 Kč
Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice
je příspěvkovou organizací zřízenou
statutárním městem České Budějovice.
Naše činnost je finančně podporována z rozpočtu Jihočeského kraje a statutárního města.
Naší hlavní činností je poskytování
pobytových služeb sociální péče podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, v platném znění.
Předmět činnosti:
1. Hlavní činnost organizace
– Odlehčovací služby (§ 44)
– Domov pro seniory (§ 49)
– Domov se zvláštním režimem (§ 50)
2. Doplňková činnost organizace prováděná pro cizí subjekty
– hostinská činnost
telefon: + 420 388 905 100
mobil: + 420 737 915 694
ID datové schránky: gmxkiqz
IČO: 00666238
DIČ: CZ00666238
Číslo účtu: 4229582/0800
Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice
příspěvková organizace
U Hvízdala 1327/6
370 11 České Budějovice

je příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem České Budějovice. Naše činnost je finančně podporována z rozpočtu Jihočeského kraje a statutárního města. Naší hlavní činností je poskytování pobytových služeb sociální péče podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Předmět činnosti:
1. Hlavní činnost organizace
– Odlehčovací služby (§ 44)
– Domov pro seniory (§ 49)
– Domov se zvláštním režimem (§ 50)
2. Doplňková činnost organizace prováděná pro cizí subjekty– hostinská činnost

telefon: + 420 388 905 100
mobil: + 420 737 915 694
ID datové schránky: gmxkiqz
IČO: 00666238
DIČ: CZ00666238
Číslo účtu: 4229582/0800

Domov pro seniory Hvízdal
České Budějovice
příspěvková organizace
U Hvízdala 1327/6370 11 České Budějovice

Logo České BudějoviceLogo Jihočeský krajLogo MPSVlogo Člen asociace poskytovatelů sociální služeb CR
Logo České Budějovice
Logo Jihočeský krajLogo MPSVlogo Člen asociace poskytovatelů sociální služeb CR
Prohlášení o přístupnosti
© Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice 2024