Lékařská péče

V našem zařízení je lékařská péče zajištěna dvěma praktickými lékaři a psychiatrem, kteří k nám pravidelně docházejí.

Po dobu odlehčovacího pobytu zůstávají osoby v péči svého praktického lékaře. V případě potřeby je uživatel akutně ošetřen lékařem DpS Hvízdal, případně službou RZP.
DenČas
pondělí13:00 - 14:30 hodin
středa13:00 - 14:30 hodin
čtvrtek13:00 - 14:30 hodin
MUDr. Tomáš Dierzé (praktický lékař pro dospělé)
DenČas
úterý11:00 - 13:00 hodin
pátek11:00 - 13:00 hodin
MUDr. Mirko Jakovljevič (praktický lékař pro dospělé)
DenČas
Pátek - 1x za 14 dní
(sudý týden)
Od 8:00 hodin
MUDr. Michal Prokeš (psychiatr)

Ošetřovatelská péče

Uživatelům je poskytována na jednotlivých stanicích podle jejich zdravotního stavu komplexní ošetřovatelská péče pod vedením úsekových sester. Práce zdravotnických pracovníků je týmová.

Ošetřovatelská péče je zabezpečena v nepřetržitém provozu. Péče je poskytována výhradně na základě indikace ošetřujícího lékaře a je hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Osobní údaje  a data klientů jsou přístupné pouze pověřeným zaměstnancům a dodržují se platné obecně závazné normy a zákony. Veškerý personál dbá na dodržování povinné mlčenlivosti a důvěrnosti informací.

Osobám na odlehčovacím pobytu je ošetřovatelská péče následně hrazena podle skutečně spotřebovaného času nezbytného pro zajištění ošetřovatelské péče. Je účtována na základě podkladů zdravotního úseku.

Rehabilitační ošetřovatelská péče

Cílem rehabilitační ošetřovatelské péče je udržet chodící, imobilizované a imobilní osoby v odpovídající fyzické kondici. Provádění  ošetřovatelské rehabilitace má též velký význam na psychiku a tím i na fyzickou výkonnost člověka. Tuto péči zajišťují tři fyzioterapeutky.

Pro udržení a zlepšení fyzické kondice mají uživatelé k dispozici masážní křeslo, a biolampu. Na jednotlivých stanicích nabízíme uživatelům pravidelná denní cvičení.

Dále je zde možnost využít jízdu na rotopedu, cviky na žebřinách, relaxační cvičení, procvičování jemné motoriky a rytmickou stabilizaci pomocí míčů.

Rehabilitační péče je osobám na odlehčovacím pobytu poskytována podle individuálních potřeb žadatele a pečující osoby. Následně je hrazena dle skutečně spotřebovaného času nezbytného pro zajištění rehabilitace.
Domov HVÍZDAL
je příspěvkovou organizací zřízenou
statutárním městem České Budějovice.
Naše činnost je finančně podporována z rozpočtu Jihočeského kraje a statutárního města.
Naší hlavní činností je poskytování
pobytových služeb sociální péče podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, v platném znění.
Předmět činnosti:
1. Hlavní činnost organizace
– Odlehčovací služby (§ 44)
– Domov pro seniory (§ 49)
– Domov se zvláštním režimem (§ 50)
2. Doplňková činnost organizace prováděná pro cizí subjekty
– hostinská činnost
telefon: + 420 388 905 100
mobil: + 420 737 915 694
ID datové schránky: gmxkiqz
IČO: 00666238
DIČ: CZ00666238
Číslo účtu: 4229582/0800
Domov HVÍZDAL
U Hvízdala 1327/6
370 11 České Budějovice

je příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem České Budějovice. Naše činnost je finančně podporována z rozpočtu Jihočeského kraje a statutárního města. Naší hlavní činností je poskytování pobytových služeb sociální péče podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Předmět činnosti:
1. Hlavní činnost organizace
– Odlehčovací služby (§ 44)
– Domov pro seniory (§ 49)
– Domov se zvláštním režimem (§ 50)
2. Doplňková činnost organizace prováděná pro cizí subjekty– hostinská činnost

telefon: + 420 388 905 100
mobil: + 420 737 915 694
ID datové schránky: gmxkiqz
IČO: 00666238
DIČ: CZ00666238
Číslo účtu: 4229582/0800

Domov pro seniory Hvízdal
České Budějovice
příspěvková organizace
U Hvízdala 1327/6370 11 České Budějovice

Logo České BudějoviceLogo Jihočeský krajLogo MPSVlogo Člen asociace poskytovatelů sociální služeb CR
Logo České Budějovice
Logo Jihočeský krajLogo MPSVlogo Člen asociace poskytovatelů sociální služeb CR
Prohlášení o přístupnosti
© Domov HVÍZDAL 2024