Dobrovolníci

Dobrovolnickou činnost vymezuje zákon o dobrovolnické službě č. 198/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Domov pro seniory Hvízdal zahájil spolupráci s dobrovolníky v únoru 2008. Dobrovolníci se stali během několika let nedílnou součástí péče o uživatele. Smyslem jejich práce není nahrazovat činnost jakéhokoliv zaměstnance, ale pomoci uživatelům přenést se přes momentální životní situaci.

Jednáním s dobrovolníky je pověřena koordinátorka dobrovolníků, která je zaškoluje a metodicky vede jejich činnost. Je průvodcem dobrovolníka po celou dobu výkonu dobrovolnické činnosti. Každý dobrovolník je před zahájením své činnosti zaškolen, je s ním uzavřena písemná smlouva o Poskytnutí dobrovolnické činnosti.

V případě zájmu o dobrovolnickou činnost kontaktujte koordinátorku dobrovolníků.

Svými návštěvami našim uživatelům zpříjemňují pobyt, pomáhají obnovit kontakt se společenským prostředím, upevňují sociální dovednosti a v neposlední řadě jim pomáhají lépe se adaptovat v novém prostředí. Domov pro seniory Hvízdal spolupracuje s Dobrovolnickým centrem ADRA České Budějovice.

Při některých kulturních akcích nám rovněž pomáhají Studenti ze Střední zdravotnické školy v Českých Budějovicích. Přesto, že se jedná o velmi mladé studenty, vždy rádi a ochotně pomohou a zapojí se do veškerých činností, což není v dnešní době zcela samozřejmé.

Kdo je dobrovolník?

Kdo se může stát dobrovolníkem?

Dobrovolník musí

Dobrovolníky mohou být

Co může dobrovolník dělat?

Vlastní činností dobrovolníka je

Jak probíhá činnost dobrovolníka?

Dobrovolník i klient mají možnost požádat kontaktní osobu domova o ukončení vzájemné spolupráce (s tímto jsou seznámeni při vzájemném představování se); dobrovolník může navštěvovat jiného klienta; původní klient může být navštěvován jiným dobrovolníkem.

Co může dobrovolník zažít?

Domov HVÍZDAL
je příspěvkovou organizací zřízenou
statutárním městem České Budějovice.
Naše činnost je finančně podporována z rozpočtu Jihočeského kraje a statutárního města.
Naší hlavní činností je poskytování
pobytových služeb sociální péče podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, v platném znění.
Předmět činnosti:
1. Hlavní činnost organizace
– Odlehčovací služby (§ 44)
– Domov pro seniory (§ 49)
– Domov se zvláštním režimem (§ 50)
2. Doplňková činnost organizace prováděná pro cizí subjekty
– hostinská činnost
telefon: + 420 388 905 100
mobil: + 420 737 915 694
ID datové schránky: gmxkiqz
IČO: 00666238
DIČ: CZ00666238
Číslo účtu: 4229582/0800
Domov HVÍZDAL
U Hvízdala 1327/6
370 11 České Budějovice

je příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem České Budějovice. Naše činnost je finančně podporována z rozpočtu Jihočeského kraje a statutárního města. Naší hlavní činností je poskytování pobytových služeb sociální péče podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Předmět činnosti:
1. Hlavní činnost organizace
– Odlehčovací služby (§ 44)
– Domov pro seniory (§ 49)
– Domov se zvláštním režimem (§ 50)
2. Doplňková činnost organizace prováděná pro cizí subjekty– hostinská činnost

telefon: + 420 388 905 100
mobil: + 420 737 915 694
ID datové schránky: gmxkiqz
IČO: 00666238
DIČ: CZ00666238
Číslo účtu: 4229582/0800

Domov pro seniory Hvízdal
České Budějovice
příspěvková organizace
U Hvízdala 1327/6370 11 České Budějovice

Logo České BudějoviceLogo Jihočeský krajLogo MPSVlogo Člen asociace poskytovatelů sociální služeb CR
Logo České Budějovice
Logo Jihočeský krajLogo MPSVlogo Člen asociace poskytovatelů sociální služeb CR
Prohlášení o přístupnosti
© Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice 2024