Pravidelné zájmové činnosti

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Hudební skupinka

Pravidelná skupinka, kde se schází uživatelé, aby si za doprovodu různých hudebních nástrojů společně zazpívali a zpříjemnili chvíle pobytu v DpS Hvízdal. Snaha podpořit vlastní aktivitu uživatelů volbou lidových písní, ale také učení se nových písní. Silná podpora sociálních kontaktů.

iBoccia

Jedná se o sport podobný francouzskému petenque. Soutěží proti sobě dvě mužstva. Jedni mají červené a druzí modré kožené míčky. Cílem hry je se co neblíže trefit k bílému míčku tzv. jacku, jež vhazují postupně jednotlivý hráči. Tato hra se odehrává   v tělocvičně a je určená jak pro osoby s handicapem tak bez něj. Jedná se o oblíbenou hru a v našem zařízení se jí účastní uživatelé již od roku 2012. Každé pondělí a středu odpoledne probíhají pravidelné tréninky s uživateli a 4x za rok se zúčastní jednotlivých turnajů.

Relaxační cvičení

Uživatelé se pohybují v rámci svých vlastních fyzických limitů. Cvičení je vhodné pro všechny cílové skupiny v zařízení. Překážkou není invalidní vozík ani sluchové postižení. Jedná se o velmi jednoduché cvičení na provádění a i ti, kteří mají problém s motorikou, jsou schopni zapojit se do cvičení.

Cvičení paměti

Volně přístupné skupinky s náplní procvičující paměť pomocí cílených rozhovorů na různá témata, psychosociálních her a podnětových cvičení. Samozřejmostí je udržování a rozvíjení společenských a sociálních kontaktů.

Muzikoterapie

Náplň spočívá v provedení jednotlivých jednoduchých cvičebních sestav, ke kterým jsou přiřazené rytmické skladby. Cvičení končí relaxací pro uklidnění mysli uživatelů. Jsme spolu, procvičujeme kognitivní funkce a k tomu se dobře bavíme.

Keramická dílna

Každou středu dopoledne si mohou uživatelé vyzkoušet svou dovednost při práci v keramické dílně. Fantazii se zde meze nekladou a z rukou uživatelů vznikají zajímavá dílka, která přináší potěšení jim i jejich blízkým. Některá jsou vystavována v hale domova, aby se z pohledu na ně mohli těšit všichni obyvatelé a návštěvníci domova. Těmito výrobky také obdarováváme dobrovolníky a účinkující na našich kulturních akcích, kterým tak přinášíme radost a poděkování.

Tvořivá dílna

Povzbuzuje fantazii a tvořivost uživatelů v programech zaměřených na malování, kreslení, modelování, práci s papírem a jinými různorodými materiály. I zde je procvičována především jemná motorika. Důležitá je také podpora sociálních kontaktů při setkávání obyvatel. Některé výrobky si uživatelé ponechají pro radost, některé jsou vystaveny pro potěšení všech ostatních obyvatel a návštěvníků zařízení.

Knihovna

Jednou týdně ve čtvrtek odpoledne je v hale domova otevřena knihovna, kde si naši uživatelé mohou zapůjčit knihy. Imobilním uživatelům je zajištěna donáška knih na pokoj.

Sportovní odpoledne

Pravidelná skupinka, na které se uživatelé schází ke společným hrám. Sezení začíná krátkou rozcvičkou, poté následují jednotlivé disciplíny, které jsou bodovány. Odměnou jsou čokoládové medaile. Udržujeme se v kondici a zároveň se dobře bavíme.

Dílna – ruční práce

Povzbuzuje fantazii a tvořivost uživatelů, v programech zaměřených na malování, kreslení, modelování, práci s papírem a jinými různorodými materiály. I zde je procvičována jemná motorika a podpora soc. kontaktů při setkání obyvatel. Výrobky se používají jako dárky pro vystupující či k výzdobě našeho zařízení. Silná podpora sociálního zázemí uživatelů – oslava narozenin, svátků i sváteční posezení. Důraz je kladen na vzájemnou spolupráci a toleranci.

sen Table

K dispozici máme dva interaktivní dotykové stolky sen Table, které umožňují různé volnočasové a vzdělávací aktivity. Výhodou je možnost tento stolek variabilně přizpůsobit uživateli přímo u lůžka. Tento stůl je určený zejména na podporu volnočasových a vzdělávacích aktivit, poskytování relevantních informací a zajištění reminiscenční a kognitivní terapie pro klienty v zařízení sociální péče.

Nepravidelný kroužek pečení

Kroužek je zaměřen převážně na pečení, v závislosti na ročním období, nejvíce  o vánocích a velikonocích. U uživatelů navozuje domácí rodinnou atmosféru. Při práci si uživatelé povídají a vzpomínají na recepty, které dělali doma. A na závěr uvedou do praxe přísloví „co si kdo upeče, to si také sní.“
Domov HVÍZDAL
je příspěvkovou organizací zřízenou
statutárním městem České Budějovice.
Naše činnost je finančně podporována z rozpočtu Jihočeského kraje a statutárního města.
Naší hlavní činností je poskytování
pobytových služeb sociální péče podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, v platném znění.
Předmět činnosti:
1. Hlavní činnost organizace
– Odlehčovací služby (§ 44)
– Domov pro seniory (§ 49)
– Domov se zvláštním režimem (§ 50)
2. Doplňková činnost organizace prováděná pro cizí subjekty
– hostinská činnost
telefon: + 420 388 905 100
mobil: + 420 737 915 694
ID datové schránky: gmxkiqz
IČO: 00666238
DIČ: CZ00666238
Číslo účtu: 4229582/0800
Domov HVÍZDAL
U Hvízdala 1327/6
370 11 České Budějovice

je příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem České Budějovice. Naše činnost je finančně podporována z rozpočtu Jihočeského kraje a statutárního města. Naší hlavní činností je poskytování pobytových služeb sociální péče podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Předmět činnosti:
1. Hlavní činnost organizace
– Odlehčovací služby (§ 44)
– Domov pro seniory (§ 49)
– Domov se zvláštním režimem (§ 50)
2. Doplňková činnost organizace prováděná pro cizí subjekty– hostinská činnost

telefon: + 420 388 905 100
mobil: + 420 737 915 694
ID datové schránky: gmxkiqz
IČO: 00666238
DIČ: CZ00666238
Číslo účtu: 4229582/0800

Domov pro seniory Hvízdal
České Budějovice
příspěvková organizace
U Hvízdala 1327/6370 11 České Budějovice

Logo České BudějoviceLogo Jihočeský krajLogo MPSVlogo Člen asociace poskytovatelů sociální služeb CR
Logo České Budějovice
Logo Jihočeský krajLogo MPSVlogo Člen asociace poskytovatelů sociální služeb CR
Prohlášení o přístupnosti
© Domov HVÍZDAL 2024