INFORMACE  PODLE  ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Název: Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 1327/6, 370 11 České Budějovice (dále jen DpS Hvízdal)

Zřizovatel: Statutární město České Budějovice, se sídlem Náměstí Přemysla Otakara II. Č.1/1, 370 92 České Budějovice v souladu s usnesením Zastupitelstva města České Budějovice č. 65/1991 ze dne 24. 10. 1991 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. d) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a podle § 27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s usnesením Zastupitelstva města České Budějovice č. 317/2009 ze dne 26. 11. 2009 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. d) zákona o obcích (obecní zřízení) a podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, byla schválena Zřizovací listina příspěvkové organizace Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice.

Hlavní účel organizace: Poskytování pobytových služeb sociální péče dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

Organizační struktura: Organizační struktura DpS Hvízdal je přílohou výročních zpráv – viz webové stránky

ID datové schránky: gmxkiqz

Kontaktní údaje:
Adresa:
Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 1327/6, 370 11 České Budějovice
Telefonické spojení, e-mail:

Telefonické kontakty a e-mail ostatních zaměstnanců jsou zveřejněny na webových stránkách organizace DpS Hvízdal

Případné platby lze poukázat na číslo účtu: 4229582/0800 u České spořitelny
IČ: 00666238
DIČ: CZ 00666238

Seznam hlavních dokumentů: Zřizovací listina 
Organizace DpS Hvízdal pracuje v souladu s platnými zákony a vyhláškami, interními předpisy, metodickými postupy, standardy na jednotlivé druhy služeb apod. 
Hospodaření organizace probíhá dle schváleného rozpočtu –viz webové stránky www.domovproseniory-hvizdal.cz, www.dpshvizdal.cz. 
Organizace je zapojena na základě Pověření Jihočeského kraje v síti sociálních služeb. 
Pověření je v souladu s platným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji. 

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
Příspěvková organizace Domov pro seniory Hvízdal, České Budějovice má ze zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti. 
Na této stránce jsme pro Vás připravili návod, s jehož pomocí můžete požádat o informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, na který v textu odkazujeme.

Pravidla pro svobodný přístup k informacím
  • Podání žádosti
  • Posouzení
  • Omezení práva na informace
  • Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací
  • Lhůta pro poskytnutí informace
  • Odvolání, stížnost
Domov HVÍZDAL
je příspěvkovou organizací zřízenou
statutárním městem České Budějovice.
Naše činnost je finančně podporována z rozpočtu Jihočeského kraje a statutárního města.
Naší hlavní činností je poskytování
pobytových služeb sociální péče podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, v platném znění.
Předmět činnosti:
1. Hlavní činnost organizace
– Odlehčovací služby (§ 44)
– Domov pro seniory (§ 49)
– Domov se zvláštním režimem (§ 50)
2. Doplňková činnost organizace prováděná pro cizí subjekty
– hostinská činnost
telefon: + 420 388 905 100
mobil: + 420 737 915 694
ID datové schránky: gmxkiqz
IČO: 00666238
DIČ: CZ00666238
Číslo účtu: 4229582/0800
Domov HVÍZDAL
U Hvízdala 1327/6
370 11 České Budějovice

je příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem České Budějovice. Naše činnost je finančně podporována z rozpočtu Jihočeského kraje a statutárního města. Naší hlavní činností je poskytování pobytových služeb sociální péče podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Předmět činnosti:
1. Hlavní činnost organizace
– Odlehčovací služby (§ 44)
– Domov pro seniory (§ 49)
– Domov se zvláštním režimem (§ 50)
2. Doplňková činnost organizace prováděná pro cizí subjekty– hostinská činnost

telefon: + 420 388 905 100
mobil: + 420 737 915 694
ID datové schránky: gmxkiqz
IČO: 00666238
DIČ: CZ00666238
Číslo účtu: 4229582/0800

Domov pro seniory Hvízdal
České Budějovice
příspěvková organizace
U Hvízdala 1327/6370 11 České Budějovice

Logo České BudějoviceLogo Jihočeský krajLogo MPSVlogo Člen asociace poskytovatelů sociální služeb CR
Logo České Budějovice
Logo Jihočeský krajLogo MPSVlogo Člen asociace poskytovatelů sociální služeb CR
Prohlášení o přístupnosti
© Domov HVÍZDAL 2024