Poslání

 • Naším posláním je zajistit důstojný a spokojený život v našem zařízení osobám, které z důvodu věku či zdravotního stavu již nemohou pobývat ve svém domácím prostředí a to prostřednictvím profesionální pobytové služby.
 • Totéž poskytujeme osobám na odlehčovacím pobytu, o které je pečováno v domácím prostředí a jejichž pečující fyzické osoby potřebují nezbytný odpočinek.

Cíle

 • Poskytovat fyzickým osobám, jimž nepříznivá situace z důvodu věku či zdravotního stavu neumožňuje pobývat ve svém prostředí i po vyčerpání všech možností pomoci prostřednictvím sociálních služeb, příspěvku na péči a blízkých osob profesionální pobytové služby.
 • Spokojený uživatel v oblasti ubytování, stravování a poskytování sociálně aktivizačních činností.
 • Uživatel spokojený se sociální službou nastavenou dle jeho individuálních cílů, potřeb a přání.
 • Uživatel, který je spokojený s výzdobou svého pokoje a snahou zaměstnanců i jeho blízkých vytvořit dojem domácího prostředí.
 • Uživatel spokojený s využitím svého volného času.
 • Uživatel spokojený s péčí, která mu pomůže zlepšit či alespoň zachovat jeho zdravotní stav případně soběstačnost a důstojné prožití a dožití svého života.
 • Uživatel spokojený s chováním a jednáním zaměstnanců.
 • Uživatel spokojený se svou kvalitou života v našem zařízení.

Zásady

 • Individuální přístup ke každému uživateli podle jeho cílů, přání a potřeb.
 • Respektování soukromí a důstojnosti uživatele.
 • Podpora soběstačnosti uživatele.
 • Respektování vlastního názoru a volby uživatele.
 • Snaha o začlenění uživatele do kolektivu.
 • Vzájemná kvalitní komunikace mezi personálem, která vede ke zkvalitnění péče o uživatele.
Domov HVÍZDAL
je příspěvkovou organizací zřízenou
statutárním městem České Budějovice.
Naše činnost je finančně podporována z rozpočtu Jihočeského kraje a statutárního města.
Naší hlavní činností je poskytování
pobytových služeb sociální péče podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, v platném znění.
Předmět činnosti:
1. Hlavní činnost organizace
– Odlehčovací služby (§ 44)
– Domov pro seniory (§ 49)
– Domov se zvláštním režimem (§ 50)
2. Doplňková činnost organizace prováděná pro cizí subjekty
– hostinská činnost
telefon: + 420 388 905 100
mobil: + 420 737 915 694
ID datové schránky: gmxkiqz
IČO: 00666238
DIČ: CZ00666238
Číslo účtu: 4229582/0800
Domov HVÍZDAL
U Hvízdala 1327/6
370 11 České Budějovice

je příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem České Budějovice. Naše činnost je finančně podporována z rozpočtu Jihočeského kraje a statutárního města. Naší hlavní činností je poskytování pobytových služeb sociální péče podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Předmět činnosti:
1. Hlavní činnost organizace
– Odlehčovací služby (§ 44)
– Domov pro seniory (§ 49)
– Domov se zvláštním režimem (§ 50)
2. Doplňková činnost organizace prováděná pro cizí subjekty– hostinská činnost

telefon: + 420 388 905 100
mobil: + 420 737 915 694
ID datové schránky: gmxkiqz
IČO: 00666238
DIČ: CZ00666238
Číslo účtu: 4229582/0800

Domov pro seniory Hvízdal
České Budějovice
příspěvková organizace
U Hvízdala 1327/6370 11 České Budějovice

Logo České BudějoviceLogo Jihočeský krajLogo MPSVlogo Člen asociace poskytovatelů sociální služeb CR
Logo České Budějovice
Logo Jihočeský krajLogo MPSVlogo Člen asociace poskytovatelů sociální služeb CR
Prohlášení o přístupnosti
© Domov HVÍZDAL 2024