Stravování

V Domově pro seniory poskytujeme celodenní stravování 5x denně – snídani, přesnídávku, oběd, svačinu a večeři a pro klienty s diabetem druhou večeři. O víkendech je podávána studená večeře. V průběhu letních měsíců (červenec, srpen) je na přání klientů podávána studená večeře ve dnech úterý, čtvrtek, sobota a neděle.

Strava je připravována ve vlastní moderně vybavené kuchyni. Z dietního stravování poskytujeme dietu č. 3 (racionální), dietu č. 2 (šetřící), dietu č. 4 (s omezením tuků) a dietu č. 9 (diabetickou). Podle stavu klienta lze sestavit individuální dietu. V případě potřeby poskytujeme také stravu mechanicky upravenou. Stravovací provoz má sestavenou vlastní dokumentaci založenou na zásadách HACCP (pravidla správné výrobní a hygienické praxe).

Pro společné stravování jsou určeny malé jídelny na jednotlivých stanicích nebo se klienti stravují na pokojích. Stravu na jednotlivé stanice přiváží pečovatelky ve stravovacích vozících, kde je následně předána klientům.

Jídelní lístek je sestavován s přihlédnutím k ročním obdobím. Skladba stravy je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu klientů. Do jídelníčku zařazujeme i pokrmy, které se vážou k různým svátkům (Vánoce, Velikonoce, Masopust).

V našem zařízení připravujeme obědy také pro zaměstnance a cizí strávníky.

Nutriční péče

Nutriční péče je zajišťována nutričními terapeutkami. Po přijetí klienta do našeho zařízení zpracuje zdravotnický personál ve spolupráci s nutričními terapeutkami nutriční anamnézu. Tato zahrnuje (výpočet BMI), alergie na potraviny, omezení ve stravování (např. dieta), problémy s kousáním, polykáním, oblíbená jídla, neoblíbená jídla, jídla vyvolávající trávicí potíže, užívání doplňků výživy, typický denní příjem stravy, pitný režim (druh nápoje, vypité množství denně) či chuť k jídlu.

Podle daných zjištění jsou navrženy postupy nutriční péče. Při tvorbě postupu nutriční péče je přihlíženo k osobním i dietním potřebám klientů.

V rámci prevence rizika malnutrice provádíme 2x ročně „Nutriční screening“, na jehož základě zjišťujeme změny v množství konzumované stravy, ztrátu hmotnosti, aktuální projevy nemoci, stres, pohyblivost klienta a neurovegetativní potíže.

Nutriční terapeutky také zajišťují objednávku doplňkové výživy (sipping). Doplňková výživa je doporučována klientům se sníženým příjmem stravy, jako prevence dekubitů a svalové atrofie.
Domov HVÍZDAL
je příspěvkovou organizací zřízenou
statutárním městem České Budějovice.
Naše činnost je finančně podporována z rozpočtu Jihočeského kraje a statutárního města.
Naší hlavní činností je poskytování
pobytových služeb sociální péče podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, v platném znění.
Předmět činnosti:
1. Hlavní činnost organizace
– Odlehčovací služby (§ 44)
– Domov pro seniory (§ 49)
– Domov se zvláštním režimem (§ 50)
2. Doplňková činnost organizace prováděná pro cizí subjekty
– hostinská činnost
telefon: + 420 388 905 100
mobil: + 420 737 915 694
ID datové schránky: gmxkiqz
IČO: 00666238
DIČ: CZ00666238
Číslo účtu: 4229582/0800
Domov HVÍZDAL
U Hvízdala 1327/6
370 11 České Budějovice

je příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem České Budějovice. Naše činnost je finančně podporována z rozpočtu Jihočeského kraje a statutárního města. Naší hlavní činností je poskytování pobytových služeb sociální péče podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Předmět činnosti:
1. Hlavní činnost organizace
– Odlehčovací služby (§ 44)
– Domov pro seniory (§ 49)
– Domov se zvláštním režimem (§ 50)
2. Doplňková činnost organizace prováděná pro cizí subjekty– hostinská činnost

telefon: + 420 388 905 100
mobil: + 420 737 915 694
ID datové schránky: gmxkiqz
IČO: 00666238
DIČ: CZ00666238
Číslo účtu: 4229582/0800

Domov pro seniory Hvízdal
České Budějovice
příspěvková organizace
U Hvízdala 1327/6370 11 České Budějovice

Logo České BudějoviceLogo Jihočeský krajLogo MPSVlogo Člen asociace poskytovatelů sociální služeb CR
Logo České Budějovice
Logo Jihočeský krajLogo MPSVlogo Člen asociace poskytovatelů sociální služeb CR
Prohlášení o přístupnosti
© Domov HVÍZDAL 2024