Biskup Vlastimil Kročil požehnal nové kaple

Dne 19. 8. 2023 za účasti českobudějovické primátorky Dagmar Škodové Parmové požehnal diecézní biskup Vlastimil Kročil novou kapli Panny Marie a venkovní kapličku Panny Marie Klasové Budějovické v areálu Domova pro seniory Hvízdal na sídlišti Vltava. „Nezapomínejte na své kolegy a uživatele. Pro těžkosti, které na nás denně doléhají, nemáme vždy úsměv na tváří. Přesto očekáváme od druhých, že budou stále připraveni poskytnout nám službu a pomoc. Scházejte se zde a hledejte vzájemnou posilu“, vyjádřil přání otec biskup. Slavnost začala shromážděním v pergole a u venkovní kaple, kterou otec biskup požehnal. Poté se pozdravil a pohovořil s obyvateli domova. Následovala slavnostní mše svatá v nové kapli uvnitř domova a požehnání sochy Panny Marie, kterou otec biskup domovu daroval. „Je to určitě slavnostní událost a věřím, že nové duchovní místo s naší Pannou Marií Budějovickou budou navštěvovat nejen senioři, kteří v domově žijí, ale i lidé z okolí. Dává příležitost k rozjímání, vzájemnému setkávání, sblížení i sdílení,“ řekla primátorka. Cílem vybudování kaple jako ekumenické a pietní místnosti je rozvoj a podpora duchovních potřeb obyvatel domova, jejich rodin a pracovníků domova, prostřednictvím denních individuálních či společných aktivit v kapli. Současně také vytvoření prostoru pro důstojné rozloučení či vzpomínání na zesnulé obyvatele domova. Taková možnost zde dosud zcela chyběla.

Dne 19. 8. 2023 za účasti českobudějovické primátorky Dagmar Škodové Parmové požehnal diecézní biskup Vlastimil Kročil novou kapli Panny Marie a venkovní kapličku Panny Marie Klasové Budějovické v areálu Domova pro seniory Hvízdal na sídlišti Vltava. „Nezapomínejte na své kolegy a uživatele. Pro těžkosti, které na nás denně doléhají, nemáme vždy úsměv na tváří. Přesto očekáváme od druhých, že budou stále připraveni poskytnout nám službu a pomoc. Scházejte se zde a hledejte vzájemnou posilu“, vyjádřil přání otec biskup. Slavnost začala shromážděním v pergole a u venkovní kaple, kterou otec biskup požehnal. Poté se pozdravil a pohovořil s obyvateli domova. Následovala slavnostní mše svatá v nové kapli uvnitř domova a požehnání sochy Panny Marie, kterou otec biskup domovu daroval. „Je to určitě slavnostní událost a věřím, že nové duchovní místo s naší Pannou Marií Budějovickou budou navštěvovat nejen senioři, kteří v domově žijí, ale i lidé z okolí. Dává příležitost k rozjímání, vzájemnému setkávání, sblížení i sdílení,“ řekla primátorka. Cílem vybudování kaple jako ekumenické a pietní místnosti je rozvoj a podpora duchovních potřeb obyvatel domova, jejich rodin a pracovníků domova, prostřednictvím denních individuálních či společných aktivit v kapli. Současně také vytvoření prostoru pro důstojné rozloučení či vzpomínání na zesnulé obyvatele domova. Taková možnost zde dosud zcela chyběla.
No items found.
Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice
je příspěvkovou organizací zřízenou
statutárním městem České Budějovice.
Naše činnost je finančně podporována z rozpočtu Jihočeského kraje a statutárního města.
Naší hlavní činností je poskytování
pobytových služeb sociální péče podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, v platném znění.
Předmět činnosti:
1. Hlavní činnost organizace
– Odlehčovací služby (§ 44)
– Domov pro seniory (§ 49)
– Domov se zvláštním režimem (§ 50)
2. Doplňková činnost organizace prováděná pro cizí subjekty
– hostinská činnost
telefon: + 420 388 905 100
mobil: + 420 737 915 694
ID datové schránky: gmxkiqz
IČO: 00666238
DIČ: CZ00666238
Číslo účtu: 4229582/0800
Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice
příspěvková organizace
U Hvízdala 1327/6
370 11 České Budějovice

je příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem České Budějovice. Naše činnost je finančně podporována z rozpočtu Jihočeského kraje a statutárního města. Naší hlavní činností je poskytování pobytových služeb sociální péče podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Předmět činnosti:
1. Hlavní činnost organizace
– Odlehčovací služby (§ 44)
– Domov pro seniory (§ 49)
– Domov se zvláštním režimem (§ 50)
2. Doplňková činnost organizace prováděná pro cizí subjekty– hostinská činnost

telefon: + 420 388 905 100
mobil: + 420 737 915 694
ID datové schránky: gmxkiqz
IČO: 00666238
DIČ: CZ00666238
Číslo účtu: 4229582/0800

Domov pro seniory Hvízdal
České Budějovice
příspěvková organizace
U Hvízdala 1327/6370 11 České Budějovice

Logo České BudějoviceLogo Jihočeský krajLogo MPSVlogo Člen asociace poskytovatelů sociální služeb CR
Logo České Budějovice
Logo Jihočeský krajLogo MPSVlogo Člen asociace poskytovatelů sociální služeb CR
Prohlášení o přístupnosti
© Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice 2024