Zahradní slavnost

V úterý 12. září 2023 se konala v našem domově za hudebního doprovodu Pepy Maxy podzimní zahradní slavnost. Ukázalo se, že letošní počasí nás zocelilo natolik, že i ve třicetistupňovém vedru si dokážeme užít opékání buřtů, zpěv a nejotrlejší i tanec. Musím přiznat, že ani pro zaměstnance nebylo lehké udržet tempo některých našich tanečnic z řad klientů. Ještě, že bylo dostatek osvěžení v podobě piva a skvělých šťáv, které paní kuchařky sotva stačily připravovat. Je milé, že na podobné akce si zvykly přicházet i některé naše zaměstnankyně na mateřské dovolené s dětmi.

V úterý 12. září 2023 se konala v našem domově za hudebního doprovodu Pepy Maxy podzimní zahradní slavnost. Ukázalo se, že letošní počasí nás zocelilo natolik, že i ve třicetistupňovém vedru si dokážeme užít opékání buřtů, zpěv a nejotrlejší i tanec. Musím přiznat, že ani pro zaměstnance nebylo lehké udržet tempo některých našich tanečnic z řad klientů. Ještě, že bylo dostatek osvěžení v podobě piva a skvělých šťáv, které paní kuchařky sotva stačily připravovat. Je milé, že na podobné akce si zvykly přicházet i některé naše zaměstnankyně na mateřské dovolené s dětmi.
No items found.
Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice
je příspěvkovou organizací zřízenou
statutárním městem České Budějovice.
Naše činnost je finančně podporována z rozpočtu Jihočeského kraje a statutárního města.
Naší hlavní činností je poskytování
pobytových služeb sociální péče podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, v platném znění.
Předmět činnosti:
1. Hlavní činnost organizace
– Odlehčovací služby (§ 44)
– Domov pro seniory (§ 49)
– Domov se zvláštním režimem (§ 50)
2. Doplňková činnost organizace prováděná pro cizí subjekty
– hostinská činnost
telefon: + 420 388 905 100
mobil: + 420 737 915 694
ID datové schránky: gmxkiqz
IČO: 00666238
DIČ: CZ00666238
Číslo účtu: 4229582/0800
Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice
příspěvková organizace
U Hvízdala 1327/6
370 11 České Budějovice

je příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem České Budějovice. Naše činnost je finančně podporována z rozpočtu Jihočeského kraje a statutárního města. Naší hlavní činností je poskytování pobytových služeb sociální péče podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Předmět činnosti:
1. Hlavní činnost organizace
– Odlehčovací služby (§ 44)
– Domov pro seniory (§ 49)
– Domov se zvláštním režimem (§ 50)
2. Doplňková činnost organizace prováděná pro cizí subjekty– hostinská činnost

telefon: + 420 388 905 100
mobil: + 420 737 915 694
ID datové schránky: gmxkiqz
IČO: 00666238
DIČ: CZ00666238
Číslo účtu: 4229582/0800

Domov pro seniory Hvízdal
České Budějovice
příspěvková organizace
U Hvízdala 1327/6370 11 České Budějovice

Logo České BudějoviceLogo Jihočeský krajLogo MPSVlogo Člen asociace poskytovatelů sociální služeb CR
Logo České Budějovice
Logo Jihočeský krajLogo MPSVlogo Člen asociace poskytovatelů sociální služeb CR
Prohlášení o přístupnosti
© Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice 2024